Att få svar på sina frågor

Innan men renoverar, installerar eller köper något till sitt hem så vill man vara på den säkra sidan och har säkert funderationer om renovering, installationen eller om produkten. Man kan ha frågor om hur produkten fungerar eller hur installationen går till. Frågar man inget, får man inget veta som det brukar heta.

Oavsett vad man gör, om det är fråga om installation eller någon form av renovering så kommer frågor att dyka upp, då kan det vara bra att hitta en sida med dessa frågor. I princip alla företag har en så kallad FAQ, frequently asked questions. Alltså frågor som är återkommande och många som ställer dessa frågor. Kolla igenom företagets sajt om det finns en sida med FAQ. Alltså vanligt förekommande frågor som företaget vet dom brukar få och därför redan skrivit svar på dessa frågor.

Vanliga frågor kan vara av typen, hur installerar jag produkten eller hur monterar jag densamma. Det kan vara frågor om återförsäljare eller hur gör jag vid reklamation av produkt. Har jag garanti eller har den gått ut och är det några kända fel på just den här produkten. Det är vanligt att man som kund har frågor och finns det ett visst antal svar redan nedskrivna så kan det underlätta för kunden som då slipper kontakta företaget för enklare spörsmål. Det går mycket snabbare än att kontakta kundsupport och är mycket enklare.

Många företag lägger idag även ut sin bruksanvisningar och monteringsanvisningar så att det blir lättare att hitta dem, det är inte alla gånger man har kvar de papper som från början följde med produkten eller hittar åt dem när man behöver dem. Här står oftast det mesta man behöver veta inklusive felsökningar och åtgärder.

Facebook är också en kanal som allt fler företag använder sig av. Även här kan man läsa recensioner, ställa frågor och få svar på sina funderingar. Man kan också lätt se om fler har drabbats av samma fel i de fall som frågorna  i loggen är synliga för alla. Här kan företaget också snabbt tipsa om kända fel eller åtgärder, tala om när en vara åter har kommit in till lagret och annonsera aktuella kampanjer.

Behöver man däremot få mer information så kan man skicka sina frågor till kundsupporten och därigenom få svar på sina ytterligare frågor. Det blir allt vanligare med Live Chat där man direkt kan ställa sina frågor och få direkta svar i en chat. Detta gör att det går betydligt snabbare med kontakten med företaget och man får oftast svar på sina frågor i live chatten.

Comments are closed.
Back To Top