Försäkra dig och ditt hem

Den särklass mest vanliga försäkringen i svenska hushåll idag är hemförsäkringen. Den kan nästan betraktas som ett obligatorium i klass med den allmänna sjukförsäkringen.

Hemförsäkringen täcker det mesta som kan hända av vardagliga tråkigheter som brand, stöld, översvämning och liknande händelser som förr eller senare drabbar i stort sett varje medborgare i samhället. Det är en gruppförsäkring utan individuella villkor. Den omfattar all de personer som bor i samma hushåll.

Hemförsäkringen är billig på grund av sin gruppkaraktär. I många kollektivavtal ingår hemförsäkringen också som en löneförmån. En sak som ofta förbises är att hemförsäkringen ofta täcker mycket av vad som erbjuds som specialförsäkringar i samband med inköp av kapitalvaror eller vid resor.

Som försäkringstagare kan man förbättra sitt skydd genom att betala lite extra för att sänka självrisken eller höja ersättningsbeloppen för vissa slag av kapitalvaror. Vissa varor som har högre stöldrisk är ofta förbundna med restriktioner i det avseendet.

Hemförsäkringen täcker inte fastighetsskador. Äger man en villa krävs att man både har försäkring för skador på själva huset som för inventarier. Det vanliga är att man då har en kombinerad villa/hem försäkring.

Villkoren är tämligen lika mellan de olika försäkringsbolagen. Om man odlar speciella intressen kan det dock variera en hel del ur försäkringssynpunkt.

 

Comments are closed.
Back To Top