Försäkra dina djur

Djurförsäkringar har kommit att bli en alltmer vanlig företeelse. Den vanligaste orsaken till att man tar en sådan försäkring är att man vill minska framtida kostnader för veterinärvård.

De djur man i första hand försäkrar är de vanligast förekommande som katter (c;a 1.2 miljoner), hundar (c:a 700  000) och hästar (c:a 400  000). På senare tid har det dock blivit alltmer vanligt förekommande att man försäkrar smådjur såsom fåglar och marsvin.

En anledning att försäkra sina djur är att veterinärvården har utvecklats i betydande utsträckning. Det går att rädda djur som har utsatts för skador eller sjukdomar idag som tidigare inte ansågs behandlingsbara. Vår syn på djur har också förändrats med tiden och även de allra minsta djuren betraktas som en del av familjen som har rätt till samma omsorg som alla andra familjemedlemmar. Genom medierna har vi fått kännedom om de förbättrade möjligheterna till vård och då är vi beredda att betala för det.

Premierna som svenska folket idag betalar för sina djurförsäkringar uppgår till c:a 2.5 miljarder kronor. För det individuella djuret kan premien variera mellan 500 kronor upp till 3  000 kronor. Den består vanligen av en livförsäkringsdel och en vårddel. Livförsäkringen trappas av vid stigande ålder.

Comments are closed.
Back To Top