Inred ditt hem barnsäkert

Hemmet är den plats som är farligast för barnet. Det låter som en klyscha men tänker man efter ett tag så förstår man ur sant det är. Det är hemma barnet vistas för det mesta till dess att det ger sig ut på egen hand.

I Sverige får årligen c:a 4  000 småbarn akutsjukvård på grund av skador som de ådragit sig hemma. De vanligaste skadorna är fall, brännskador och förgiftning. Vanligast är att skadorna sker i köket, i badrummet och i sovrummet. Härtill kommer kvävning (plastpåsar), klämskador, skärskador, elstötar och drunkning.

Den allra viktigaste ingrediensen i säkerheten är uppsikt. Ett litet barn är nyfiket på allt. Utvecklingen går också så fort i småbarnsåren. Det som inte gick att klättra över igår går att klättra över i morgon; bokstavligt talat!

Att inreda säkert är att tänka igenom på vilket sätt barnet kan ådra sig någon av de skador som just räknades upp i något av de rum där barnet vistas och vidta åtgärder för att förhindra det.

Att göra spis och elektriska redskap barnsäkra går lätt idag. Låsa om farliga kemikalier som maskindiskmedel och rengöringsmedel i köket är viktigt. Se till att inte plastpåsar finns i det lilla barnets närhet liksom saker som kan fastna i svalget.

Comments are closed.
Back To Top