Lär dina barn att låsa dörren

En enkel åtgärd för att du som förälder ska känna en större trygghet då ditt barn ska börja spendera tid själv i hemmet är att lära det att alltid låsa dörren efter sig.

Alla som har nog stora barn vet om att det förr eller senare kommer en dag då det är dags för dom att vara hemma själva. När den dagen kommer kan det kännas tryggt att lärt barnet att alltid låsa dörren efter sig när det är ensamt hemma. Eftersom du som förälder har nyckel till hemmet så kan du till och med säga att de inte får öppna för någon så länge de är själv i bostaden. Det finns självfallet tillfällen då man kan böja lite på dessa grundregler, men det kan även vara skönt för barnet att ha fasta ramar att förhålla sig till. Då kan det på ett enkelt sätt hävda att de inte kan öppna dörren eftersom föräldrarna sagt så, om en situation skulle uppstå där någon försöker ta sig in.

Denna lilla åtgärd gör så att det plötsligt kommer kännas bra mycket tryggare när du lämnar ditt barn ensam hemma under någon timme, åtminstone på denna punkt.

Comments are closed.
Back To Top