Lösenord – skillnaden mellan bra och dåliga.

Idag börjar vardags personen allt mer digitalisera sin vardag. Till en början var det mycket om att förenkla vardagen genom att till exempel göra bank ärenden simpla. Detta gör dock det ännu viktigare att skydda digitala konton.

Idag kan du enkelt via en Iphone eller på en Android telefon komma åt en app till din bank. Via denna app kan du se över din ekonomi, ansöka om lån, planera ditt sparande osv. Till skillnad från att vi ville ha en enklare vardag så blev situationen idag att vi vill hålla oss uppkopplade och anslutna till våra vänner och saker som har med oss att göra.

När saker är så här enkelt är det oundvikligt att det gamla talesättet möjligheten gör tjuven väldigt relevant. En hackare utnyttjar vår vilja att vara uppkopplade samtidigt som vi vill ha en enklare vardag. Resultatet är att många människor idag nyttjar i stort sett samma lösenord på varje webbsajt och digitalt konto de möjligtvis äger.

En hackare idag har en hel arsenal av program som är designade till att knäcka ditt lösenord eller hitta det via din epost. Det bästa sättet du kan göra för att skydda dig är att använda olika lösenord på olika konton. Detta gör att om hackaren hittar ett av dina lösenord så är det inte så användbart på de andra ställena.

Tyvärr så kommer då problem nummer två, många personer använder för enkla lösenord. Bland de vanligaste lösenorden kan man finna “123456789” och “1234567890” åtminstone på palts ett till fem. Ett starkt lösenord är ett som helt nyttjar blandade stora och små lösenord med siffror och special tecken.

Comments are closed.
Back To Top