Miljövänligt takbyte – ett grönt tak

Ett grönt tak kallas oftast för ett kan vara antingen ett grästak eller sedumtak. De innebär att du har gröna växter på taket. Det är ett miljövänligt alternativ som har använts i hundratals år och fungerar än idag! Taken kan hålla i upp till 20 år och kräver inte mycket underhåll än andra takmaterial.

Sedumtak

Vanligast idag är att ha ett sedumtak. Det är ett grönt tak där man bara odlas sedum vilket är en växt som har blommor i flera färger och tjocka blad. Sedum tål hårda väderförhållanden och är därmed lämplig i hela Sverige, oavsett om det är västkustvindar eller norrländsk kyla som är största hoten.

Ett sedumtak behöver inte klippas eftersom växten aldrig växer sig höga. Blommorna är fina detaljer på taket och ett sedumtak får huset att smälta in i sin omgivning. Sedumtak är ljudisolerande, den dämpar buller utomhus och du slipper höra smattrandet av regnet såsom man gör med plåttak. Sedumtak har också fördelen att fördröja avrinningsprocessen till hälften så du slipper överfulla hängrännor. En del av regnet absorberas av jorden och växterna, resten rinner långsamt ned till rännorna.

En negativ aspekt är att sedumtak inte fungerar i brant taklutningar. Det passar bäst för tak med lutning mellan 0-27 grader. Sedumtak kan du lägga själv men det rekommenderas att du tar in en firma som kan detta. Rätt läggning och avrinning är essentiell för att taket ska hålla sin fulla livslängd och minska risken för vattenskador.

Grästak

Har du ett brantare tak och är ändå sugen på ett grönt, miljövänligt tak? Då kan du titta på grästak istället. Då odlar du helt enkelt en gräsmatta på taket där du också kan passa på att odla lite sedum och örter för ett mer ängsliknande utseende. Grästak är isolerande tack vare sin tjocklek och ljuddämpande. Grästaket är tjockare är sedumtaket eftersom gräs kräver mer jord och luft för att växa.

Grästak kräver lite mer underhåll än sedumtak. Gräset måste slås en gång om året, helst på hösten. Utöver det måste man kanske rensa bort löv och därmed kratta taket, samt vattna om det inte regnar på länge. Grästak kan också behöva gödslas för att gräset ska få rätt mängd näring.

Andra fördelar med gröna tak är att de absorberar CO2 och producerar syre. Den gynnas också biologisk mångfald eftersom den lockar till sig insekter och fåglar som söker skydd och föda. Detta är speciellt viktigt i stadsmiljö där fåglar och insekter har svårt att överleva.

Comments are closed.
Back To Top