Säkerhet i trädgården – dina träd

Din trädgård kan bli en fälla om du inte underhåller den och undersöker eventuella faror. En äldre och redan välvuxen trädgård brukar innehålla fler risker än nya. 

Träd

Gamla träd är vackra, de har vuxit på samma plats i 50 år och sträcker sig ståtligt mot himlen. De ger skugga under sommaren och blir vackert vita under vintern. Men de kan också vara en säkerhetsrisk. Det finns träd som ser fina ut på insidan men har faktiskt börjat ruttna inifrån. Om det kommer en storm kan trädet brytas och falla över hus eller bil. Det är svårt att se om ett gammalt träd börjar bli dåligt förutom om det slutar blomma. Är du minsta osäker på trädet kan du ta ut en arborist som undersöker trädets hälsa.

Fälla träd

Om det visar sig att trädet är dåligt behöver det fällas och då dyker nästa säkerhetsrisk upp. Ska du kapa själv behöver du ha rätt utrustning, inte bara en bra motorsåg. Du ska ha byxor och jacka som är ämnad för att stoppa en motorsågskedja. Om motorsågen får kast och nuddar din arm eller dina ben, spricker tyget och de hårda trådarna under tyget fastnar i kedjan och stoppar den innan du skadas.

Därefter har du stubben kvar att ta hand om. Ett gammal träd har ett stort rotsystem som du aldrig kommer lyckas gräva upp för hand. Istället behöver du eller en firma hyra en grävare och en riktig stubbfräs. Den avlägsnar problemet på några minuter och problemet är ur världen. Ett annat alternativ är att elda upp stubben. Du borrar flera stora hål i stubben och fyller dem med kaliumnitrat och varmt vatten. Lägg ved runt stubben och tänd på. Därefter hugger och gräver du bort rötterna. Att elda upp en stubbe borde du endast göra under vintern pga av spridningsrisken.

Comments are closed.
Back To Top