Säkerhet mot fukt i källare

Det värsta som kan hända en husägare är en fuktskada i källaren eller för den delen i huset överhuvudtaget, tyvärr är nog källare det som drabbas oftast då vatten rinner nedåt. Det kan vara fråga om kraftigt regn eller dålig dränering runt huset. 

Att säkra sin källare kan vara svårt, det bästa man kan göra är att inte låta något stå efter golvet i förråd och liknande. Ordna hyllor så att saker flyttas upp från golvet. Om det skulle bli en ordentlig översvämning så får man vidta de åtgärder som krävs för att fixa detta skulle det visa sig att det finns enbart fukt i källaren så går det att lösa med andra metoder.

En fuktig källare är inget som man vill ha, och det finns lösningar att dränera hus som är helt briljanta. DryProtect är ett system där elektroder monteras in i de fuktiga väggarna och elektriska pulser ser sedan till att fukten drivs ut från väggen. Detta kan ersätta traditionell dränering runt huset och vem vill inte slippa detta jobb med att gräva dränering runt huset.

Som husägare så kan taket vara det viktigaste på huset, ett dåligt tak kan skada hela huset. Det gäller att kolla upp så att tak och fönster är av sådan kvalité så att det klarar av alla väderslag, vatten, vind och snö. Kolla upp så att inte takplåt eller takplattor är skadade och måste bytas ut. Kolla också fönster så de är täta och klara sig mot regn och rusk.

Comments are closed.
Back To Top