Säkra din bostad för framtiden

När man köper en fastighet så kontrolleras det att den är i det skick som säljaren deklarerat, man vill veta om något måste åtgärdas och ta det i beaktning när man förhandlar om priset för fastigheten. Man behöver se över sin fastighet och göra de underhåll som behövs för att säkra din bostad för framtiden. 

houseAtt besiktiga huset innan man köper innebär att en besiktningsman kollar upp och undersöker hur det står till med huset. Det som undersöks är hur fasaden ser ut och tak, väggar ser ut. Även vind kontrolleras och grundkonstruktionen kollas för att se i vilket skick den är.  Även våtutrymmen kollas så det inte finns fuktskador eller annat som kan uppstå i ett senare skede. Kök och fönster ses över. Skulle besiktningsmannen anmärka på något så är det viktigt att det åtgärdas direkt om det är något som går att åtgärda annars får det undersökas vidare vilka åtgärders som ska tas.

Äger du redan en fastighet så kommer du inte undan ett visst underhåll. Vissa saker kan du göra själv och andra kanske du måste anlita för att fixa, skulle du ha några problem med avloppen så kan du enkelt idag få hjälp via företaget Swoosh för att spola och rengöra avloppen. Är det saker som måste åtgärdas som har med elektricitet att göra så måste en behörig elektriker kallas in och åtgärda dessa saker, det är inget en vanlig lekman får göra enligt lag. Måla, byta ut enstaka takplattor och se till att hängrännor och annat fungerar som det ska är ju inga problem att fixa med som husägare.

Comments are closed.
Back To Top