Säkra köp av bostad

Att köpa ett hus eller en bostadsrätt kan vara spännande, men det finns många risker som man måste se upp för. För att undvika dem är det några saker som man borde tänka på när man köper sin bostad.

Som husköpare har du undersökningsplikt. Det betyder att innan du köper ett hus så måste du undersöka huset och leta efter eventuella fel som huset har. Om man inte känner att man har tillräckligt stor kunskap för att göra det själv så kan man köpa en besiktning, men man måste fortfarande själv vara med och titta på huset för att fullgöra plikten.

Ibland har hus så kallade dolda fel, det är fel som man inte upptäcker även om man på ett noggrant sätt har undersökt huset och inte är något som man kan förutsätta ska vara fel med huset. Vattenskador är ett vanligt dolt fel som kostar mycket att åtgärda, men om det inte var möjligt att se vattenskadan vid en noggrann undersökning så kan man klaga till den som sålde huset och begära ett avdrag på summan som man betalade när man köpte huset. Samma sak gäller även för andra dolda fel som man hittar i huset i upp till tio år efter att man har köpt det, men det gäller att man meddelar felet inom rimlig tid efter att man har upptäckt det och att man kan styrka att det fanns där när man köpte huset.

När man skriver kontraktet så måste man läsa igenom noggrant för säljaren kan där ha lagt till en friskrivningsklausul som säger att han eller hon inte ska behöva betala om köparen hittar några dolda fel. Friskrivningen gäller däremot inte om man kan bevisa att säljaren kände till felet när huset såldes och inte berättade för köparen.

Om du köper en bostadsrätt istället så måste du inte enligt lagen undersöka bostaden, men du kan fortfarande inte få någon ersättning för fel som du skulle ha upptäckt om du gjorde det. Något som man inte måste göra när man köper hus men som är viktigt när man köper en bostadsrätt är att kolla upp bostadsrättsföreningen. Föreningen är de som tar alla större beslut gällande byggnaden och då är det bra dels om styrelsen lyssnar på sina medlemmar och har god ekonomi eftersom det påverkar hur mycket de boende måste betala varje månad.

Ibland så kan det vara svårt att veta vad man har för rättigheter eller hur man ska gå tillväga om något har gått fel med husköpet eller det kan vara fråga om en tvist med hantverkare och annat som inte går att lösa. Då kan det vara bra att vända sig till någon som är kunnig på de områdena så att man kan var säker på att allt blir så bra som möjligt och att man slipper få en kalldusch senare.

Comments are closed.
Back To Top