Säkra sommarstugan över vintern

Man ska ha i åtanke att sommarstugan är ett riskobjekt ur skadesynpunkt. Detta gäller särskilt om stugan ligger på långt avstånd från hemmet och man inte har möjlighet att ta sig dit på veckoslutet.

De två stora farorna för sommarstugor är översvämning med vattenskada som följd samt inbrott.

De åtgärder man kan vidta för att skydda sig mot dessa problem är dels att se till att det finns ett så bra försäkringsskydd som möjligt. Det finns dock stora möjligheter att genom egna fysiska åtgärder öka möjligheten för skadefrihet.

En åtgärd som är absolut nödvändig (ofta även krävd i försäkringsvillkoren) är att tömma vattenledningarna om de inte ligger på frostfritt djup. De allra flesta – särskilt äldre – sommarstugorna har bara sommarvatten. Fryser dessa ledningar med vatten i dem kan svåra vattenskador bli följden.

En annan åtgärd är att sätta luckor för fönstren med bom och hänglås av kraftigare slag. Ligger huset ensligt kommer detta inte att hjälpa heller men tjuven väljer gärna det mest lättforcerade objektet.

Slutligen kan det vara idé att söka någon form av regelbunden tillsyn från något lokalt vaktföretag eller någon permanentboende. Då får man också snart reda på om något har inträffat.

Comments are closed.
Back To Top