Taksäkerhet

Det är viktigt att vara säker när man arbetar på höjder, även om man är uppe på en enplansvilla kan ett fall på den höjden vara farligt. Oavsett om man är på hustaket för att man ska byta tak, göra underhåll eller skotta bort snö finns det utrustning och åtgärder man kan ta hjälp av för att hålla sig säker.

836428-roofer-at-workSäkerheten börjar redan på marknivå, för att ta sig upp på taket är det bäst att ha en bra stege, annars löper man risken för olyckor redan innan man kommit upp. Stegen kan antingen vara en som sitter fast på huset eller en man bara ställer dit, men den fasta stegen är naturligtvis säkrare, så länge den sitter korrekt, och en lös stege ska helst nå cirka en meter över takfoten. Väl uppe på taket finns det ett antal regler som gäller när det kommer till säkerhet.

Man ser många hus använda sig av skydd mot snöras, men det är inte så att detta är ett krav för alla hus. Man behöver egentligen bara installera sådana skydd på tak där personer eller bilar löper risk att skadas av detta. Har man installerat ett sådant av just denna anledning är det viktigt att se till att det underhålls, annars finns ju risken att det konstanta trycket från snön tar med sig räcket när det väl blir för mycket.

DinByggare har en väldigt bra artikel om skyddsutrustning och tipsar bland annat om fallskydd, det bästa fallskyddet för takarbete är helt klart en säkerhetslina och bälte. De rekommenderar även att man har skor eller stövlar med kalkskyddande sula för att öka friktionen mellan sulan och taket och på så sätt förhindra att man halkar.

Comments are closed.
Back To Top