Olika typer av försäkringar

Man skiljer i grunden mellan två olika slag av försäkringar. Den ena syftar till att ersätta skador på egendom och kallas sakförsäkring eller egendomsförsäkring. Den andra siktar i stället in sig på skador på människor och kallas personförsäkring eller livförsäkring. Uppbyggnaden av dessa två försäkringsslag skiljer sig åt i betydande avseenden. När det alltså gäller […]

Försäkra dig och ditt hem

Den särklass mest vanliga försäkringen i svenska hushåll idag är hemförsäkringen. Den kan nästan betraktas som ett obligatorium i klass med den allmänna sjukförsäkringen. Hemförsäkringen täcker det mesta som kan hända av vardagliga tråkigheter som brand, stöld, översvämning och liknande händelser som förr eller senare drabbar i stort sett varje medborgare i samhället. Det är […]

Taksäkerhet

Det är viktigt att vara säker när man arbetar på höjder, även om man är uppe på en enplansvilla kan ett fall på den höjden vara farligt. Oavsett om man är på hustaket för att man ska byta tak, göra underhåll eller skotta bort snö finns det utrustning och åtgärder man kan ta hjälp av […]

Ett säkrare hem

Alla vi kunna känna oss säker i våra egna hem och det finns mycket man själv kan göra för att bygga upp en sådan säkerhet. Minska brandrisken Många bränder börjar på spisen, fett och oljor kan börja brinna vid för höga temperaturer och torrkok är också en vanlig orsak till köksbränder. All elektronik vi har […]

Enkla medel för att skydda tillgångar

Ibland kanske man inte känner för att installera ett dyrt larm i huset eller bilen. Man har inte behovet att skydda sina tillgångar för sådana summor. Det finns också andra sätt som man kan känna sig trygg.  Automatiska lampor Det finns adaptrar att köpa som du stoppar in i uttagen och kopplar i kontakten i. […]

Bevakning och larm

För att man ska känna sig riktigt säker i sin bostad och kanske framför allt känna sig säker under den tid man inte befinner sig i bostaden är det viktigt att man någon form av larm installerat gärna i kombination med bra dörrar och bra lås. Det allra bästa är givetvis ett komplett larmsystem med […]

Back To Top